Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών:

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 24.08.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ του έτους 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση (7η)  προϋπολογισμού ​        Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

2. Διαγραφές ποσών ​        Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

3. Έγκριση  3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ    ​        Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

4. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013​Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

5. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014​Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

6. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015 ​Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή

7. Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ΤεμπώνΕισηγητής: Τσεργάς Κων.

8. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρε σία / Τσεργάς Κων

9. Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»​                   Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσί α / Τσεργάς Κων.

10. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας της Αρχιτεκτονικής & της Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

11. Αποδοχή διορθωμένης μελέτης του έργου: «4ο Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πυργετού – Κρανιάς»​​     Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

12. Ονοματοθεσία υπαίθριου θεά τρου Αμπελακίων​​          Εισηγητής:Τσεργάς Κων.

13. Περί πρόθεσης μίσθωσης ​​Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

14. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΟΥΡΤΟΥΡΙΑ»          Εισηγητής: Σαΐτης Αστ.

15. Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Τεμπών  Εισηγητής: Τσεργάς Κων».

Διαβάστε επίσης: