Παραπολιτικά » Μισή επιγραφή…
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ...

Μισή επιγραφή…

Μισή επιγραφή…

Η επιγραφή στο Επιμελητήριο Λάρισας τις νυχτερινές ώρες μοιάζει μισή καθώς κάηκαν ορισμένες λάμπες (φωτ.) και εμφανίζεται ως «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙ»!  Καλοκαιρινές απώλειες…

Διαβάστε επίσης: