Ελλάδα » Σπάνιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Ζωής Λάσκαρη
ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ EUROKINISSI

Σπάνιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Ζωής Λάσκαρη

Σπάνιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Ζωής Λάσκαρη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕUROKINISSI

Σπάνιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη ζωή της Ζωής Λάσκαρη φέρνει στο φως το φωτογραφικό πρακτορείο Eurokinissi.

Οι φωτογραφίες είναι από ιδιωτικές στιγμές με τα παιδιά, φίλους και συναδέλφους της μεγάλης ντίβας του κινηματογράφου και του θεάτρου Ζωής Λάσκαρη.

ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (5) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (6) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (11) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (13) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (21) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (22) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÅÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÔÇÓ ÆÙÇÓ ËÁÓÊÁÑÇ. (EUROKINISSI/ÁÓÐÑÏÌÁÕÑÏ ÁÑ×ÅÉÏ) ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ (34)

Διαβάστε επίσης: