Θέσεις εργασίας » 1.135 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία

1.135 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία

1.135 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία

Μέχρι τη Δευτέρα, 21-08-2017, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Διαβάστε επίσης: