Αρχική » Λάρισα » Επιτυχημένη ενημερωτική συνάντηση για τα απόβλητα εκσκαφών

Επιτυχημένη ενημερωτική συνάντηση για τα απόβλητα εκσκαφών

Επιτυχημένη ενημερωτική συνάντηση για τα απόβλητα εκσκαφών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Λάρισα – Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου» που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα, στις 15 Ιουνίου 2017.

Την Συνάντηση οργάνωσε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ».

Συνδιοργανωτής φορέας ήταν το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι κύριοι:

·    Κωνσταντίνος Νούσιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

·    Απόστολος Σουρλαντζής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

·    Κων/νος Κουλώτσιος Αντιπρόεδρος ΤΕΕ ΠΤΚ&ΔΘ

·    Κων/νος Μπογιατζίδης, Δ/νση Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ

Εισηγήσεις παρουσίασαν:

·    Ο κύριος Θεοχάρης Μουρκάκος, Γενικός Διευθυντής του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΑΝΕΛ», με θέμα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Λάρισα – Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου».

·    Η κυρία Φανή Σούρλα, Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΒΕΕ «Παρουσίαση της “Λατομεία Αδρανών AΒΕΕ”, Μονάδας ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις».

Κατά τη διάρκεια της Ενημερωτικής Συνάντησης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

·         Μαζική ήταν η παρουσία μηχανικών και εταιρειών του κλάδου, η οποία οδήγησε σε γόνιμο διάλογο λόγω της ποιότητας των ερωτημάτων. Ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν η παρουσία πολλών νέων μηχανικών. Διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις και έγιναν ενδιαφέρουσες συζητήσεις επί του θέματος.

·         Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Λάρισας (αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος ΔΣ), εκπροσώπων των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της ΠΕ Λάρισας και η ενεργή συμμετοχή τους καθ’ όλη την διάρκεια της συνάντησης.

Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων Μονάδων Ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιοχή.
Διευκρινίστηκε ο ρόλος των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ως προς τη λειτουργία και την ευθύνη-υποχρέωσή τους να οργανώνουν και να εποπτεύουν τις εργασίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, όπως έχουν ορισθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης/ΥΠΕΝ.
·         Συζητήθηκαν πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αλλά και τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της στο νέο περιβάλλον.

·         Αναπτύχθηκε η σχέση του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σε συνδυασμό με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης και αποδείχθηκε ότι η διαλογή στα εργοτάξια (πηγή παραγωγής) μειώνει το κόστος διαχείρισης.

Τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης υπόχρεων διαχειριστών, αλλά και πολιτών εν γένει, για το θέμα της διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
·         Σε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Λάρισας εκφράσθηκε η ισχυρή πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής για πλήρη συνεργασία, με στόχο την ανακοπή των παρανόμων απορρίψεων ΑΕΚΚ και την σταδιακή αποκατάσταση ήδη επιβαρημένων θέσεων απόρριψης ΑΕΚΚ.

·         Τέλος, σημαντική ήταν η συμβολή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη διάχυση της πληροφορίας και ως εκ τούτου στην επιτυχία της Συνάντησης.

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΑΝΕΛ» σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον και άλλες Ενημερωτικές Συναντήσεις στην περιοχή, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι πολίτες, ώστε να επιτευχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η ορθή διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

 

Επιστροφή επάνω