Οικονομία » Διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης

Διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης

Διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης

Ο δείκτης ανεργίας των νέων στις χώρες τις Ευρώπης, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του γενικού δείκτη ανεργίας, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «IGMA 3: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για νέους που απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων από περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών» έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβούλων Απασχόλησης, Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού ώστε να βοηθήσουν τα νέα άτομα να εισαχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά Οργανισμοί από επτά χώρες (Σουηδία, Ουκρανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Κύπρος, Ισπανία και Ελλάδα), η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον  Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στα μέσα Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διακρατική συνάντηση και η εκπαίδευση εκπαιδευτών  του προγράμματος, στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εκπαιδευτών παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και  οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία που απαρτίζουν το περιεχόμενο του  εκπαιδευτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του IGMA 3. Επίσης παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης του προγράμματος η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των συμβούλων και θα περιλαμβάνει υλικό στις 7 γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος.

«Αν είστε Σύμβουλος Απασχόλησης, Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού, και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και να εκπαιδευτείτε με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.» κλείνει η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: