Οικονομία » Lever: Συμβουλές αποτελεσματικότητας

Lever: Συμβουλές αποτελεσματικότητας

Lever: Συμβουλές αποτελεσματικότητας

Η LEVER A.E. (www.lever.gr) είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Αύξησης της Αποτελεσματικότητας στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα.

Αναλυτικά:

Αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και είναι φορέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας των εταιρειών:

 Σαμαράς & Συνεργάτες, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας στον τομέα των τεχνικών συμβουλών.

Value Selling Associates, αμερικάνικης εταιρείας μεθοδολογίας και εργαλείων πωλήσεων με διαρκή παρουσία την τελευταία δεκαετία στις 20 κορυφαίες εταιρείες του είδους στον κόσμο.

Worlds View Academy εταιρίας μεθοδολογίας αύξησης δυναμικής ομάδων και αποτελεσματικής Ηγεσίας

Profiles International, πολυεθνικού ηγέτη στην επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη υψηλής απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού.

Συμβάλλουμε στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας καθετοποιημένα όλες τις λύσεις – υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμο λειτουργία μιας εταιρίας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά.

Υπηρεσίες μας:

Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επιδοτήσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων

Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης

Επιλογή βέλτιστου προγράμματος επιδότησης  του επενδυτικού σχεδίου

Προαξιολόγηση βαθμολογίας  του επενδυτικού σχεδίου

Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης υπαγωγής

Διαχείριση – υποστήριξη επενδυτικού φακέλου μετά την έγκριση

Χρηματοδότηση από:

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Αναπτυξιακός Νόμος

 

Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκπαίδευση ομάδας πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εφαρμοσμένο marketing

Συμβουλευτική, mentoring, coaching νέων επιχειρηματιών, μεταβίβαση διοίκησης σε νέα γενεά

Coaching ομάδων σε μαθητικούς διαγωνισμούς

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Φορέων
 • Master Plan
 • Σχέδια Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής
 • Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων
 • Σχέδια Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
 • Σχέδια Προβολής – Προώθησης Πολιτιστικού & Τουριστικού Αποθέματος
 • Μελέτες – Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 • Σχέδια Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Απασχόλησης
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Διοικητική Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα
(Government Consulting)

 • Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης
 • Εφαρμογή δημόσιων πολιτικών
 • Ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών και πόρων

 

Διαβάστε επίσης: