Εκπαίδευση » Σχολεία » Συντονιστής με διεθνείς οργανισμούς ο Κώστας Καραμπάτσας

Συντονιστής με διεθνείς οργανισμούς ο Κώστας Καραμπάτσας

Συντονιστής με διεθνείς οργανισμούς ο Κώστας Καραμπάτσας

Με απόφαση του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο κ. Κώστας Καραμπάτσας ορίστηκε ως επικεφαλής-συντονιστής της ομάδας συνεργασίας της ΕΜΕ με διεθνείς οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α, Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία, Συμβούλιο της Ευρώπης, ευρωπαϊκοί θεσμοί).

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων ζωής της το 2018, το οποίο έχει προταθεί να οριστεί ως Έτος Μαθηματικών, προγραμματίζει πολλές και σημαντικές εθνικές και διεθνείς δράσεις.

Οι δράσεις αυτές θα αναφέρονται στην ιστορία, στο σήμερα και στο αύριο της μαθηματικής επιστήμης και κοινότητας, στη σύνδεση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες, με την κοινωνία και τον πολιτισμό και στο ρόλο τους σε διάφορους τομείς της ζωής.

Διαβάστε επίσης: