Οικονομία » Εκδήλωση της ΕΕΤΕΜ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Εκδήλωση της ΕΕΤΕΜ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Εκδήλωση της ΕΕΤΕΜ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Με επιτυχία το Π.Τ. Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συνεργασία με την ENERGIA thessaly Φωτοβολταικά Συστήματα πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα την υλοποίηση και προώθηση του προγράμματος Net Metering – Virtual Net Metering κατ’εφαρμογή της υπ’ αριθ: 175067 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε  συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006.

EETEM (2)

Κατά την διάρκεια της ημερίδας οι ομιλητές στελέχη της επιχείρησης, αναφέρθηκαν στα οφέλη που θα έχει κάθε αυτοπαραγωγός ή και ομάδα που θα επενδύσει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα, στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές μονάδες τους ιδιώτες. Στον διάλογο που ακολούθησε έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον από τους παρακολουθήσαντες την ημερίδα για συνεργασία, εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις  χρηματοδότησης. Η  ENERGIA thessaly Φωτοβολταικά Συστήματα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, και αναλαμβάνει τη σωστή μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταικού σταθμού με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης ή της γεώτρησης, της κτηνοτροφικής μονάδας και της κατοικίας αλλά και την χρηματοδότηση του έργου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: