Θέσεις εργασίας » Ζητούνται Μεταφραστές στο Μεταφραστικό Κέντρο της Ε.Ε.

Ζητούνται Μεταφραστές στο Μεταφραστικό Κέντρο της Ε.Ε.

Ζητούνται Μεταφραστές στο Μεταφραστικό Κέντρο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Α.Π.6689/23-9-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση υπαλλήλου τεχνικής υποστήριξης της μετάφρασης με στοιχεία: – CDT-AD5-2017/01.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 23-5-2017.

Πληροφορίες και στους παρακάτω συνδέσμους

http://cdt.europa.eu/en/jobs

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΕΓΓΡΑΦΟ 2

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: