Αρχική » Οικονομία » Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών

Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών

Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών

(φωτο αρχείου)

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο Πέμπτη 24  Νοεμβρίου 2016  και ώρα 16:00 έως 21:30 με την εξής θεματολογία:

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4174/2013 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Ν.4410/2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανάλυση των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών προσφυγής (Ενδικοφανής Προσφυγή) που προβλέπονται από τις διατάξεις των δέκατου και ενδέκατου κεφαλαίων (άρθρα 53 έως και 65Α) του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013)

- Αντικείμενο του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών – Βασικές έννοιες
– Έννοιες παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας

- Διάκριση παραβάσεων για την επιβολή προστίμων.

- Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής -

- Διαδικαστικές παραβάσεις -
– Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον     ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– Εγκλήματα φοροδιαφυγής
– Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
– Υποβολή ανακριβούς δήλωσης -
– Μη υποβολή δήλωσης – Πρόστιμα
– Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων – Πρόστιμα
– Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.
– Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων
– Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων
– Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης – Πρόστιμα
– Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
– Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
– Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
– Φορολογικό πιστοποιητικό
– Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή
– Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
– Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2016
– Μεταφορά της έδρας από την Ελλάδα σε χώρες μη συνεργάσιμες στο φορολογικό τομέα ή σε χώρες που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, «φορολογικοί παράδεισοι»
— Φορολογική κατοικία
— Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις
— Τεχνητές διευθετήσεις
— Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών βάσει του Ν.4428/2016
— Κίνδυνοι από τη μεταφορά της έδρας αυτοαπασχολουμένων και εταιρειών σε κράτη που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
— Ποια είναι τα εργαλεία της Φορολογικής Διοίκησης και ποιες κυρώσεις επιβάλλονται

-Αλλαγές -Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος με το Ν.4387/2016

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:

-ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ:  Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

-ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ :  Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών,
τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. και ΥΠ.Ε.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΑΛ (ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ e-mail: info@efeel.gr

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:  6947-995019, 6944-244102, 6947264684

Επιστροφή επάνω