Αρχική » Εργασία » Νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εξάωρης ηµερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

δειτε εδω περισσότερα

Προσλήψεις 9 ατόμων στα ΕΛΤΑ Αττικής

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, εννέα (9) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα.

δειτε εδω περισσότερα

Επιστροφή επάνω