Αρχική » Λάρισα » Ομιλίες για τον Άγιο Νικηφόρο

Ομιλίες για τον Άγιο Νικηφόρο

Ομιλίες για τον Άγιο Νικηφόρο

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ ἡ Ἐνοριακὴ Νεανικὴ Συντροφιὰ τοῦ Ἱ. Ν. Μεγαλομάρτυρος Ἁγ. Γεωργίου Λαρίσης σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση-ἡμιημερίδα πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Α΄ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ Ὁμολογητῆ (806-815) ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸν Ἱ. Ν. Μεγαλομάρτυρος Ἁγ. Γεωργίου (ὁδὸς Βόλου) τὸ Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016, 18:30 μ.μ.
Ὁμιλητὲς θὰ εἶναι:
• Ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας μὲ θέμα:
«Τὰ ἅγια λείψανα».
• Ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου π. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας μὲ θέμα:
«Νικηφόρος ὁ Α΄. Ἕνας ὁμολογητὴς Πατριάρχης».
Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ὁ δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπος Στεργιούλης.
Προλογίζει ἐκ μέρους τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Συντροφιᾶς ἡ δικηγόρος, Περιφερειακὴ Σύμβου-λος καὶ Πρόεδρος τοῦ Κ. Π. ΟΚΑΝΑ κ. Εὐαγγελία Λιακούλη.
Τὴν ἐκδήλωση θὰ κλείσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος.

Επιστροφή επάνω