Θεσσαλία » Διαγωνισμό… τραγουδιού διοργανώνει η Μητρόπολη Τρίκκης

Διαγωνισμό… τραγουδιού διοργανώνει η Μητρόπολη Τρίκκης

Διαγωνισμό… τραγουδιού διοργανώνει η Μητρόπολη Τρίκκης

Τον 1ο… παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού διοργανώνει η Μητρόπολη Τρίκκης & Σταγών. Μάλιστα έχει ήδη συγκροτηθεί επιτροπή που αναλαμβάνει να διεξάγει τον διαγωνισμό με… πλήρη διαφάνεια!!!…

Ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ο Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομος, ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήθος με το παρακάτω εγκύκλιο σημείωμα:

«Π ρ ό ς

ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Ἀγαπητοί μου άδελφοί,

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς φροντίδος τῆς νεολαίας μας, τῆς αὐριανῆς ἐλπίδος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος μας, πρόκειται νά ἐνισχύσῃ τήν προσπάθεια τῶν ἐνοριῶν γιά τήν στελέχωση τῶν χορωδιῶν τους, ἀλλά καί νὰ δημιουργήσῃ πολυμελῆ παιδικὴν χορῳδίαν, ἡ ὁποία θὰ ἀναδειχθῇ εἰς τὸ μέλλον λαμπρὸν στολίδι καὶ κόσμημα τῆς Μητροπόλεώς μας. Πρὸς τοῦτο διοργανώνει μὲ πλήρη διαφάνεια καὶ ἀξιοκρατία διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ μὲ τὴν συνεργασία τῶν εἰδικῶν χοραρχῶν εἰς τὴν σύνθεσιν καὶ ὀργάνωσιν χορῳδιῶν καὶ ὀρχηστρῶν, ἐγκρίτων εἰς τὸν τομέα των. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τὴν ἐνθάρρυνσιν καὶ προσέγγισιν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν νέων ἀνθρώπων ἐντὸς μιᾶς διαδικασίας χαρᾶς καὶ εὐγενοῦς ἀμίλλης.

Ἡ ὁμάδα τῶν εἰδικῶν μουσικῶν ἔχει ἤδη καταρτίσῃ σχέδιον καὶ ὀργανόγραμμα τῶν διαγωνιστικῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ὁποῖον θὰ ἀναρτηθῇ στούς πίνακας ἀνακοινώσεων ὅλων τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.

Παρακαλοῦμεν ὅλους ἀνεξαιρέτως, ὅπως πλαισιώσηται τὴν προσπάθειαν αὐτὴν μὲ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον καὶ προσοχὴν, ἡ ὁποία ἁρμόζει εἰς τὰς ἀγαθὰς καὶ ἀθώας ψυχὰς τῶν παιδιῶν μας.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ».

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: