Αρχική » Οικονομία » Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα» στη Κύπρο για πρόγραμμα στον Τουρισμό

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα» στη Κύπρο για πρόγραμμα στον Τουρισμό

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα» στη Κύπρο για πρόγραμμα στον Τουρισμό

Την εβδομάδα 7 με 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Τρίτη διακρατική συνάντηση και η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό».

Στόχος του προγράμματος CS.Tour είναι να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και να παρέχει την ευκαιρία σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, να Μάθουν και να Πιστοποιήσουν τις Κοινωνικές Ικανότητες και την Πολιτισμική Επίγνωση, ικανότητες οι οποίες προσδιορίζονται ως Βασικές Ικανότητες (ΒΙ), σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και τα συνοδευτικά εργαλεία για τον εκπαιδευτή, που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες από τους εταίρους της σύμπραξης. Το υλικό που αναπτύχθηκε εκ νέου βασίστηκε στα ευρήματα των εθνικών εκθέσεων στις χώρες μέλη (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες ανέδειξαν τις τάσεις και τις ανάγκες του τουρισμού στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στην απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.cstour.eu

Επιστροφή επάνω