Λάρισα » «Καθυστερεί η πιστοποίηση για απόφοιτους Μουσικών Σχολείων»

«Καθυστερεί η πιστοποίηση για απόφοιτους Μουσικών Σχολείων»

«Καθυστερεί η πιστοποίηση για απόφοιτους Μουσικών Σχολείων»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Λαρισαίος Γιώργος Λαμπρούλης, με θέμα: «Καθυστερεί η διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων».

Αναλυτικά, στην ερώτηση επισημαίνονται τα εξής:

«Το Κόμμα μας, στις 12.05.2016, είχε καταθέσει ερώτηση με αρ. πρωτ. 5325 και θέμα «διαδικασία πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων». Το θέμα αφορά τους αποφοίτους των Μουσικών σχολείων και την πιστοποίηση των σπουδών τους, ώστε να τους χορηγηθούν πτυχία μουσικής ειδικότητας. Προβλέπεται μάλιστα, η διαδικασία της πιστοποίησης να πραγματοποιείται μια φορά κάθε χρόνο, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι, από τη 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί μόνο δύο φορές έως σήμερα και σε αυτό το θέμα αφορούσε η ερώτηση μας.

Το αρμόδιο Υπουργείο στην απάντηση του (αρ. πρωτ. 94999/Φ1 ΕΞ 77547 εις 9-6-2016) ανέφερε ότι:

«Σύμφωνα με την αρ. πρ. 118/20.05.2016/Θ7 γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, οι απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της διαδικασίας για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των Μουσικών Σχολείων εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς κατ’ εφαρμογή του Ν. 2158/93, είναι σε εξέλιξη.»

Παρόλα αυτά όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία και οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τον άμεσο ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των ετήσιων εξετάσεων πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των μουσικών σχολείων».

Διαβάστε επίσης: