Αρχική » Ελλάδα » Οριστικά αποτελέσματα για 38 διορισμούς σε νοσοκομοκεία
ΚΥΡΙΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Οριστικά αποτελέσματα για 38 διορισμούς σε νοσοκομοκεία

Οριστικά αποτελέσματα για 38 διορισμούς σε νοσοκομοκεία

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης 38 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15.10.2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Πρόκειται για θέσεις κυρίως νοσηλευτών, αλλά και ακτινοφυσικών και φαρμακοποιών, σε νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ υπάρχει ο νέος οριστικός πίνακας διοριστέων και ο νέος οριστικός πίνακας κατάταξης.

Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιστροφή επάνω