Αρχική » Δήμοι Νομού » Δήμος Κιλελέρ » Εργασίες στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρμενίου

Εργασίες στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρμενίου

Εργασίες στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρμενίου

Το περιφερειακό ιατρείο Αρμενίου επισκέφθηκε ο  δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Το έργο το οποίο βρίσκεται στη φάση της αποπεράτωσης είναι προϋπολογισμού 65.000 €

Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ασφαλής επίσκεψη των ασθενών και των συνοδών τους στο  χώρο του ιατρείου. Εκτελούνται επίσης οικοδομικές εργασίες (επένδυση ράμπας, σκάλας και υπογείου με μάρμαρα και πλακίδια), τοποθετούνται κιγκλιδώματα για την διευκόλυνση  των ΑΜΕΑ και των ηλικιωμένων ατόμων, αποπερατώνεται η  ηλεκτρολογική εγκατάσταση  (τηλεπικοινωνίες, καλωδιώσεις, τοποθέτηση εσωτερικών φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.) και η ύδρευση – αποχέτευση του υπογείου, του ισογείου και του περιβάλλοντος χώρου. Τελειοποιείται επίσης ο εξωτερικός φωτισμός.

Το περιφερειακό ιατρείο του Αρμενίου εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής  των ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ ακόμα και χωριών της ΔΕ Πλατυκάμπου αλλά και χωριά όμορων Δήμων.

Το δήμαρχο συνόδευαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών έργων και ΔΕ Αρμενίου και Κιλελέρ Αντώνης Ρεντζιάς και Κώστας Φιλιππούλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Μπακαλόπουλος και Ιωάννα Πινάκα, η οποία ως τέως αντιδήμαρχος  των ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ συνετέλεσε τα μέγιστα στην πρόοδο των εργασιών του ιατρείου, ο πρόεδρος της ΤΚ Αρμενίου Δημήτριος Καραμήτρος, οι τοπικοί σύμβουλοι του Μ. Μοναστηρίου και της Νίκης Παναγιώτης Κυρούδης και Δημήτριος Αραμπατζής και η μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σταυρούλα Τάχατου.

Επιστροφή επάνω