Αρχική » Εκπαίδευση » Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ

Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης του παρακάτω Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για το σχολικό έτος 2014- 2015:

Α) 6ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

  1. Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

 Πρόεδρος: ΠΕ70 – Διευθύντρια του Δ.Σ. Γαλανόβρυσης Κεφάλα Ευανθία

 Μέλος: ΠΕ70 – Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής Τσόγγας Δημήτριος

 Μέλος: ΠΕ23 – Ψυχολόγος Νιώπα Στέλλα

 Μέλος: ΠΕ30- Κοινωνικός Λειτουργός Προβίδα ΄Ολγα

  1. Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Πρόεδρος: ΠΕ70 – Διευθύντρια του 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Ελασσόνας Χατζηαυγέρη Ειρήνη

 Αναπληρωτής: ΠΕ70 – Υποδιευθύντρια του 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Ελασσόνας Σταγιάννη Βασιλική

 Μέλος: ΠΕ70 – Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής Ζανιάς Αχιλλέας

 Μέλος: ΠΕ23 – Ψυχολόγος Νιώπα Στέλλα

 Μέλος: ΠΕ30 – Κοινωνικός Λειτουργός Προβίδα ΄Ολγα

  1. Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του 3ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 Πρόεδρος: ΠΕ70 – Διευθυντής του 3ου Ολοήμερου Δ.Σ. Ελασσόνας Αλεξίου Λαμπρινή

 Αναπληρωτής:ΠΕ70 – Υποδιευθυντής του 3ου Ολοήμερου Δ.Σ. Ελασσόνας Πλιάτσικας Λάζαρος

 Μέλος: ΠΕ71 – Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής- Γκαϊτατζίδου Χρυσοβαλάντου

 Μέλος: ΠΕ23 – Ψυχολόγος Νιώπα Στέλλα

 Μέλος: ΠΕ30 – Κοινωνικός Λειτουργός Προβίδα ΄Ολγα

 4. Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 Πρόεδρος: ΠΕ 70 – Δ/ντής του Δ.Σ Καλλιθέας Ελασσόνας Νταγιάκης Αθανάσιος

 Αναπληρωτής: ΠΕ70 – Εκπ/κός Δ.Σ Καλλιθέας Ελασσόνας Τζιόκας Φώτιος

Μέλος: ΠΕ70- Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής Παπανδρέου Α. – Μαυραντώνη Άννα

 Μέλος: ΠΕ23 – Ψυχολόγος Νιώπα Στέλλα

 Μέλος: ΠΕ30 – Κοινωνικός Λειτουργός Προβίδα ΄Ολγα

  1. Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 Πρόεδρος: ΠΕ01 Διευθύντρια του Γυμνασίου Ελασσόνας Ντίνα-Τσιμπόλη Βασιλική

 Αναπληρωτής: ΠΕ06 Εκπ/κός Σερετίδου Παρθενόπη

 Μέλος: ΠΕ02 Εκπ/κός Παπαστεργίου Δέσποινα

 Μέλος : ΠΕ23 – Ψυχολόγος Νιώπα Στέλλα

 Μέλος: ΠΕ30 – Κοινωνικός Λειτουργός Προβίδα ΄Ολγα

Επιστροφή επάνω