Αρχική » Βιβλίο » Η προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου
ΒΙΒΛΙΟ

Η προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Η προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Ένα νέο βιβλίο του Κων/νου Αθ. Οικονόμου είναι διαθέσιμο εδώ και λίγες ημέρες στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας. Πρόκειται για ένα αναλυτικό Υπόμνημα μιας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ενός δηλαδή βιβλίου της Καινής Διαθήκης, συγκεκριμένα της Επιστολής του προς τους Γαλάτας (της Μ. Ασίας). Το πόνημα εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2016 από τις εκδόσεις “Τήνος”. Σ” αυτήν την επιστολή ο Απόστολος υπεραπίσθηκε από τη μια μεριά την αποστολή του, αποδεικνύοντας ότι κλήθηκε σ” αυτή από τον ίδιο το Χριστό, και από την άλλη εξέθεσε τη διδασκαλία του Κυρίου, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία των πιστών δεν θα επιτυγχάνονταν με τα έργα του Νόμου, αλλά “εκ πίστεως και αγάπης ενεργουμένης”.

Η διάταξη της ύλης του βιβλίου ακολουθεί την εξής μορφή: Στην αρχή παρουσιάζεται η εκτενής σχετική βιβλιογραφία, ακολουθούμενη από μια συνοπτική εισαγωγή στην Αγία Γραφή γενικά. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η βιογραφία και εργογραφία του Απ. Παύλου, καθώς και μια εισαγωγή γενικότερα στις Επιστολές του Αποστόλου των Εθνών, και ειδικότερα στην Προς Γαλάτας. Ακολούθως καταγράφεται το κείμενο των έξι κεφαλαίων της Επιστολής σε αντιδιαστολή με την μετάφρασή του. Σε κάθε στίχο του ιερού κειμένου επισημαίνονται δυσκολονόητα χωρία που επεξηγούνται αναλυτικά στο κάτω μέρος της εκάστοτε σελίδας επί τη βάση εργασιών των Πατέρων της Εκκλησίας (Ι. Χρυσοστόμου, Μ. Βασιλείου, Μ. Αθανασίου, Νικοδήμου Αγιορ. κ.ά), αλλά και νεότερων ερμηνευτών (Π. Ν. Τρεμπέλας, Σ. Αγουρίδης, Ι. Καραβιδόπουλος, Ι. Θ. Κολιτσάρας, Γ. Κωνσταντίνου, Β. Βέλας, J. Holzner). Σε κάθε κεφάλαιο σημειώνονται οι περικοπές που αναγιγνώσκονται σε κάθε Ιερή ακολουθία της Εκκλησίας, ενώ τονίζονται λέξεις ονομάτων αλλά και εννοιών (bold γραφή), οι οποίες παρουσιάζονται στο επιμύθιο του πονήματος με τη μορφή ανεξάρτητης ενότητας υπό το γενικό τίτλο: Εγκυκοπαιδικό Λεξικό.

oikonomou-vivlioΣύντομη εργογραφία του συγγραφέα: Ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Αθ. Οικονόμου κατάγεται από την Κρανιά Ολύμπου. Υπηρετεί στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1986. Είναι συντάκτης στις εφημερίδες Ορθόδοξη Αλήθεια και larissanet, Παλαιότερα υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης στις εφημερίδες Ελευθερία και Ημερήσιος Κήρυκας, ενώ είναι τακτικός αρθρογράφος στον ιστότοπο ΑΚΤΙΝΕΣ. Στο συγγραφικό έργο του περιλαμβάνονται:

 1. «Η Γραμματική της Νεοελληνικής σε 70 μαθήματα», Α΄έκδ. 1998, β΄έκδ. 2010
 2. «Το ά- λογον και το παράλογον των Χιλιαστών», Εκδ. Τήνος 2000 και β΄έκδοση 2010, ΚΑΟ ,αντιαιρετικός οδηγός.
 3. «Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Μετάφραση στη δημοτική, Σημειώσεις – Υπομνηματισμός – Λεξικό», Λάρισα 2006.
 4. «Η Λάρισα και η θεσσαλική Ιστορία τόμος Α΄ , Στην ομίχλη του μύθου»,εκδ. Γνώση, Λάρισα, 2007 και β΄έκδ., συμπληρωμένη, ΚΑΟ, 2011.
 5. «Η Λάρισα και η θεσσαλική Ιστορία, τ. Β΄, (8000-197 π.Χ.)», Λάρισα, 2007.
 6. «Η Λάρισα και η θεσσαλική Ιστορία, τ. Γ΄, (1ος αι. π.Χ. – 1423)», Λάρισα 2008.
 7. «Η Λάρισα και η θεσσαλική Ιστορία, τόμος Δ΄, Από την οριστική οθωμανική κατάκτηση (1423) έως την απελευθέρωση του μεγαλύτερου τμήματος της Θεσσαλίας (1881)” Λάρισα 2009.
 8. “Πρωτεσίλαος”Έμμετρη τραγωδία. Λάρισα, 2010.
 9. Το Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας”, ΚΑΟ, 2010.
 10. “Η Προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου”, Υπόμνημα, βιογραφία Αποστόλου, κείμενο, ερμηνεία, εγκυκλοπαιδικό λεξικό, εκδ. Τήνος, 2016.
 11. “Λειμωνάριο των Θεσσαλών Αγίων”,ΚΑΟ 2012.
Επιστροφή επάνω