Αρχική » Αγροτικά » Ενημέρωση των νέων παραγωγών

Ενημέρωση των νέων παραγωγών

Ενημέρωση των νέων παραγωγών

Το νέο έργο «Topps» για την προστασία των υδάτων τρέχει στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες και έχει ως στόχο να αναπτύξει τη βάση για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων από φυτοπροαστατευτικά προϊόντα, προκειμένου να μειώσει τις απώλειες της των προϊόντων αυτών στο νερό.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα νεοεισαχθέν μέλος στο πρόγραμμα αυτό εκπροσωπώντας τη το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο και βρίσκεται στην πιο σημαντική γεωργική περιοχή της Ελλάδας, σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ Ελλάδος (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας).

Η κύρια αποστολή είναι να προωθήσει/μεταφέρει τη γνώση μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης στους κύριους αποδέκτες που δεν είναι άλλο από τους εκκολαπτόμενους γεωπόνους, τους δημόσιους φορείς, τον αγροτικό κόσμο αλλά και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιούνται ημερίδες/εκπαιδεύσεις.

Η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα νέων παραγωγών και γεωπόνων αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε περιβαλλοντικά και σε ζητήματα υγείας.

Ο στόχος των ημερίδων είναι η κατανόηση της σωστής βαθμονόμησης των ψεκαστικών αλλά και των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της προσωπικής του υγείας. Επιπλέον από τη σωστή βαθμονόμηση του ψεκαστικού πραγματοποιείται και  έργου είναι να αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη από τους παραγωγούς των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης που θα οδηγήσουν τόσο στο συνολικό καλό όσο και στο προσωπικό.

Τα κύριο λοιπόν βήμα για την προστασία των υδάτων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι: “Η προσπάθεια μείωσης των απωλειών στο νερό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από σημειακές και διάχυτες”.

Αναφέροντας λοιπόν επιγραμματικά κάποια οφέλη από τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊοόντων, είναι δυνατόν να κατανοηθεί η ύψιστη σημασία της ενσωμάτωσης στις υπάρχουσες γεωργικές πρακτικές τα προτεινόμενα μέτρα.

Τα σημαντικότερα οφέλη είναι:

  • Η μείωση της ρύπανσης νερού τόσο των επιφανειακών μέσω των καναλιών, παραποτάμων, ποταμών, λιμνών κ.α., όσο και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
  • Η προστασία του παραγωγού/ψεκαστή από τα φυτοπροστατευτικά που χρησιμοποιεί στα ψεκαστικά, τα οποία με λάθος ρύθμιση δεν οδηγούνται στο φύλλωμα της καλλιέργειας αλλά κυριολεκτικά “λούζουν” τον ψεκαστή όσο και τις γειτνιάζουσες περιοχές.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής, αφού θα χρησιμοποιείται ποσότητα τόση όση πραγματικά καταλήγει στην καλλιέργεια και όχι οπουδήποτε αλλού.

Τέλος η πρόκληση αυτή για συνεχή παροχή εκπαίδευσης, σε συνδυασμό κατάλληλα της θεωρίας με την πράξη θα συνεχιστεί μέσω του έργου “TOPPs” και της ομάδας υλοποίησης.

paragogoi-1 paragogoi-3 paragogoi-2 paragogoi-4

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Επιστροφή επάνω