Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προσλήψεις στο Δ. Λαρισαίων (ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Προσλήψεις στο Δ. Λαρισαίων (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Προσλήψεις στο Δ. Λαρισαίων (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτήθηκε η απόφαση του Δήμου Λαρισαίων που αφορά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής».

Αναλυτικά:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε επίσης: