Ελλάδα » Πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 70% των νοικοκυριών
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 70% των νοικοκυριών

Πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 70% των νοικοκυριών

Επτά στα 10 νοικοκυριά έχουν σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, καταγράφοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2015. Ενώ, την τελευταία πενταετία (2011- 2016) σημειώθηκε αύξηση 37,7%.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, άνοδος σε σχέση µε το 2015 καταγράφεται στα Νησιά του Αιγαίου και Κρήτη, καθώς και στην Αττική (7,7% και 4,5%, αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%), ενώ μείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2015 αύξηση 1,5%. Οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιµες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι πολύ υψηλό (19,9%)

Διαβάστε επίσης: