Αρχική » Δήμοι Νομού » Δήμος Κιλελέρ » Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δ. Κιλελέρ

Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δ. Κιλελέρ

Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δ. Κιλελέρ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου  Κιλελέρ στις 22/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο  Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

Α/Α                              ΘΕΜΑ                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το

έτος 2016

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
2

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού

χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν.4071/2012, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν.4325/2015) έτους 2016

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
3

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους 

 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κιλελέρ έτους 2016(στα πλαίσια

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων)     

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
4

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους                      

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κιλελέρ έτους 2016(στα πλαίσια             

 Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων)  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
5

Επιστροφή ποσού 430,63 € στη Δ.Ε.Υ.Α.Κιλελέρ από εξόφληση

ετησίων ασφαλίστρων του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου με αριθμό ΡΙΟ 2957

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
6

Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του  τρόπου           

καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους

από τους προσερχόμενους στους χώρους  των Λαϊκών Αγορών

του  Δήμου Κιλελέρ

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
7 Περί αιτήσεων δημοτών για διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
8

Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση  προς τιμή των πεσόντων

 αγωνιστών της Εθνικής αντίστασης στους Αγίους Αναργύρους

Καλέτσιος Σπυρίδων Αντιδήμαρχος
9 Αγορά ακινήτου συνολικής έκτασης 1.907,18 τ.μ. Μεταξύ των ορίων των λαχανοκήπων και της αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας και σύσταση εκτιμητικής επιτροπής Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
10 Τροποποίηση της αριθμ. 189/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στη διατήρηση ισόπεδων διαβάσεων ΟΣΕ Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
11 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου διευθέτηση όμβριων στην Τ.Κ. Ν. Καρυών Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
12 Ανάκληση της αριθμ. 241/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην παραχώρηση  ισοπεδωτήρα (GREINTER) στη ΔΕΥΑΚ Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
13 Εγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
14 Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος

 

Επιστροφή επάνω