Αρχική » Λάρισα » «Μέγιστη συνεισφορά στην έρευνα και την ανάπτυξη»
Ο Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Μέγιστη συνεισφορά στην έρευνα και την ανάπτυξη»

«Μέγιστη συνεισφορά στην έρευνα και την ανάπτυξη»

Το ΤΕΙ Θεσσαλία επισκέφθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Νίκος Παπαδόπουλος, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι κ. Παναγιώτη Γούλα. Κατά την συνάντηση ο βουλευτής ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για τις δομές και την λειτουργία του ΤΕΙ καθώς και για τον ρόλο και την συνεισφορά του στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στην συνέχεια ακολούθησε περιήγηση του βουλευτή σε μερικά από τα τμήματα του ΤΕΙ όπως το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με τις κατευθύνσεις της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας αλλά και των μηχανικών βιοσυστημάτων. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ξενάγηση, δόθηκε στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γεωθερμικών Θερμοκηπίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας «Adapt2Change» του Περιβαλλοντικού Προγράμματος LIFE, όπου ο βουλευτής ενημερώθηκε από τον  γεωπόνο, καθηγητή του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και συντονιστή του ανωτέρου προγράμματος, κ. Αλέξανδρο Παπαχατζή. Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί και θέμα στις σχετικές επιτροπές της Βουλής καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο παραγωγής αλλά και της μείωσης του κόστους της.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΕΙ-1

Τέλος ο βουλευτής αναγνώρισε την σημαντική αξία του ιδρύματος και δήλωσε πώς τα Τ.Ε.Ι. προσφέρουν την πρακτική εφαρμογή της επιστήμης στον σπουδαστή. Η συνεισφορά τους στην έρευνα, την ανάπτυξη αλλά και στην παραγωγική διαδικασία είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό η πολιτεία θα πρέπει να τα στηρίξει με όλα τα δυνατά μέσα, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια για την εύρυθμη λειτουργία τους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία και επιβεβλημένη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συλλόγων στον δημόσιο διάλογο για την Παιδεία έτσι ώστε μέσω της σύνθεσης και αναδιαμόρφωσης ιδεών και απόψεων να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά και παραλείψεις.

 

Επιστροφή επάνω