Ελλάδα » Ξεκινά καταγραφή των παιδιών των προσφύγων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξεκινά καταγραφή των παιδιών των προσφύγων

Ξεκινά καταγραφή των παιδιών των προσφύγων

Σύμφωνα με το esos.gr, o υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, συγκρότησε Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, με έργο tην καταγραφή των παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης που έχει, εφόσον αυτό είναι δυνατόν), με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, φροντίδας και εκπαίδευσης, ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών.

Kαι επιπλέον:

2. Την καταγραφή των προσφύγων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων και γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων.

3. Την  καταγραφή συναφών πρωτοβουλιών από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, η επιδίωξη της ανάπτυξης συνεργειών και η αποδελτίωση καλών πρακτικών και του ανθρώπινου δυναμικού.

4. Την εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις δράσεις.

5. Κάθε άλλη επιτελική ενέργεια που αφορά την εκπόνηση των συναφών σχεδίων δράσης, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πόρων που θα αποφασιστούν.

 

Διαβάστε επίσης: