Αρχική » Περιβάλλον » 21η Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

21η Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

21η Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

Ο σύλλογος δασοφυλάκων Κεντρικής Ελλάδας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα δασοπονίας επισημαίνει:

«Από την αρχή της ιστορίας του, και ιδιαίτερα μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ο άνθρωπος διαχειρίστηκε τους φυσικούς πόρους θεωρώντας ότι είναι ανεξάντλητοι, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να υποβαθμιστούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν.

Τα δάση ήταν σε πολλές περιπτώσεις το θύμα αυτής της καταστροφικής και ληστρικής δραστηριότητας αφού κάηκαν, εκχερσώθηκαν και αποψιλώθηκαν ολοσχερώς. Αυτή η βίαιη, παράλογη, ανήθικη και ολέθρια στάση του ανθρώπου προς τη φύση τον έθεσε αντιμέτωπο με τις συνέπειες των επιτευγμάτων του που σε πολλές περιπτώσεις απειλούσαν την ίδια του την επιβίωση.  Η αλλαγή του κλίματος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η ερημοποίηση, αλλά και οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών είναι μερικές από αυτές.

Τα τελευταία χρόνια έγινε πια συνείδηση ότι αυτή η καταστροφική πορεία πρέπει να ανακοπεί και έγινε κοινώς αποδεκτό ότι έπρεπε να παρθούν πρωτοβουλίες ώστε αυτή η ολέθρια διαδρομή που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό, να αναστραφεί.  Το ερώτημα όμως είναι το κατά πόσο δυνατή είναι αυτή η αναστροφή και πως μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη ροή της ιστορίας που διαγράφει δεσμευμένος επάνω στο άρμα της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής εξέλιξης. Η απάντηση είναι μία και απλή: ΠΡΕΠΕΙ όλοι να καταλάβουμε αυτό που οι πρόγονοι μας θεωρούσαν αυτονόητο, ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτήν, δεν είναι κυρίαρχός της άλλα κομμάτι της σε απόλυτη αρμονία με αυτήν και οποιαδήποτε διαταραχή στην λεπτή αυτή ισορροπία θα έχει ολέθρια και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα για τον ίδιο.

Ιδιαίτερα σήμερα μάλιστα, που η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι πυρκαγιές, η ερημοποίηση, οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών και οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, προκαλούν προβληματισμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν εξειδικευμένα μέτρα πολιτικής για την προστασία των δασών, για τη διατήρηση και σταθερότητά τους και για την αυξημένη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής .

Άξονες της πολιτικής αυτής ΠΡΕΠΕΙ να είναι:

Η αποτελεσματική δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους με καθετοποιημένες, σύγχρονες και αποτελεσματικές Δασικές Υπηρεσίες

Η επανεξέταση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και η αποτελεσματικότερη οργάνωσή της, με ισχυροποίηση της Δασοφυλακής και ενίσχυσή της με προσωπικό, πόρους και μέσα. Πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατή  η αποτελεσματική φύλαξη του δασικού πλούτου της χώρας να εκτελεστεί από ανθρώπους μέσης ηλικίας χωρίς οχήματα, καύσιμα, αμοιβές, σύχρονα μέσα επικοινωνίας, όταν όσοι ενεργούν κατά του δασικού πλούτου είναι εφοδιασμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η εξασφάλιση πόρων για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και δραστηριοτήτων δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση έργων όπως οι δασικοί χάρτες. Να αναβιώσει ο θεσμός της Ορεινής Οικονομίας, που έδινε ζωή στα ορεινά χωριά, που κατασκεύαζε έργα ζωτικής σημασίας για τα δασικά οικοσυστήματα και που ήταν η αιχμή του δόρατος στην μάχη κατά των καταπατητών και καταστροφέων των δασών μας.

Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των δασών. Η αναβίωση της Κ.Ε.Δ. ( Κρατική Εκμετάλλευση Δασών) θα σταματήσει την καταστροφική διαχείριση των δασών από «δασικού συνεταιρισμούς» που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πόσο ξυλεία θα «παράξει» η κάθε δασοσυστάδα και πόσο πιο μεγάλο θα είναι το κέρδος τους.

Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της Δασικής Νομοθεσίας. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια υλοποίηση του Εθνικού Δασολογίου, για το οποίο δαπανήθηκαν βουνά χρημάτων και δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Η Ανάδειξη των προστατευόμενων δασών και των δασικών περιοχών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους σε καθεστώς πλήρους προστασίας και η ενίσχυση της φιλοδασικής και περβαλλοντολογικής συνείδησης με ένταξη μαθημάτων στα σχολικά βιβλία και την ανάληψη πρωτοβουλιών των Δασικών Υπηρεσιών με συχνή παρουσία τους κοντά στους μικρούς μαθητές όπου θα εξηγούν την σημασία των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων και θα καλλιεργούν το φιλοδασικό πνεύμα των νέων ανθρώπων.

Μέτρα όπως η ενίσχυση της γραφειοκρατίας, με επιβολή βιβλίων και δελτίων, όπως επιτάσσει πρόσφατη εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποδυναμώνουν και δεν ενισχύουν την Δασοπροστασία και την Δασοφύλαξη. Οχήματα, καύσιμα και προσωπικό χρειάζεται η Δασική Υπηρεσία και όχι Δελτία Αναφορών και Βιβλία Ελεγχομένων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στα δάση μας, στην Υπηρεσία μας ( το σπίτι μας) και ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όλοι μας πρέπει να έχουμε στο νου μας σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με το περιβάλλον ότι το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το “χουμε δανειστεί από τα παιδιά και τα εγγόνια μας….».

Επιστροφή επάνω