Αρχική » Λάρισα » Για τον ιατρικό τουρισμό ρωτάει ο Γ. Κατσιαντώνης

Για τον ιατρικό τουρισμό ρωτάει ο Γ. Κατσιαντώνης

Για τον ιατρικό τουρισμό ρωτάει ο Γ. Κατσιαντώνης

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής νομού Λάρισας της «Ένωσης Κεντρώων» Γιώργος Κατσιαντώνης προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Στασιμότητα στις προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα».

Αναλυτικά, στην ερώτηση επισημαίνονται τα εξής:

«Η παροχή οικονομικά ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας εκτός της χώρας προέλευσής τους, ευρέως γνωστό ως «ιατρικός τουρισμός», παρά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  24/2011, τον προσδιορισμό του  θεσμικού του πλαισίου με το ν. 4179/2013  και τη σχετική ΚΥΑ καθώς και τις παρεμβάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον Ιανουάριο του 2015 για ουσιαστική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών παραμένει «νεκρό γράμμα», με συνέπεια να μη διευκολύνεται η έναρξη επιχειρηματικής σχετικής δραστηριότητας.

Το άρτιο επιστημονικό δυναμικό, το χαμηλό κόστος, τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις υποδομές καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για παροχή ιατρικής φροντίδας σε συνδυασμό με την εμπειρία της ψυχαγωγίας και το ταξίδι.

Σύμφωνα με μελέτες, η Ελλάδα σε βάθος δεκαετίας δύναται να αντλήσει από τον ιατρικό τουρισμό 2 δισ. ευρώ με την προσέλευση 400.000 ασθενών. Κατά συνέπεια, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού η οποία θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση ιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων και η διασφάλιση σημαντικών οικονομικών πόρων εντός της Ελλάδας. Οι διεθνείς κανόνες της αγοράς αποδεικνύουν ότι εξαιρετικά σημαντική είναι η σύμπραξη του κλάδου της υγείας με αυτόν του τουρισμού, ενώ οι διακρατικές συνεργασίες διαμορφώνουν το υπόστρωμα επάνω στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει ο επιχειρηματικός άξονας του ιατρικού τουρισμού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργό

1.            Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, ως προς την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη Χώρα μας;

2.            Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να πιστοποιηθεί διεθνώς ο ελληνικός ιατρικός τουρισμός, να διαμορφωθούν ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής ανάλογων υπηρεσιών, να εξειδικευτούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, να δημιουργηθούν τοπικά δίκτυα παρόχων;».

Επιστροφή επάνω