Θέσεις εργασίας » Προσλήψεις 101 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Προσλήψεις 101 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ

Προσλήψεις 101 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων από την 22.03.2016 έως και 31.03.2016.