Αρχική » Ελλάδα » Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι

Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι

Μειωμένο κατά 11.488 άτομα ήταν το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης στα τέλη του 2015 σε σχέση με το 2014. Έτσι, από 576.856 υπαλλήλους που είχε στις 31/12/2014, ένα χρόνο αργότερα διέθετε 566.913, καθώς εντός του 2015 αποχώρησαν 15.925 και προσλήφθηκαν μόλις 4.437.

Σε σχέση με το 2009 -τελευταία προ μνημονίων χρονιά- το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου μειώθηκε κατά 18%, καθώς τότε εργάζονταν 692.907 υπάλληλοι, ενώ στις 31/12/2015 υπηρετούσαν 125.944 λιγότεροι.

Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στο τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, ενώ καταγράφονται ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του ίδιου έτους.

Το 30% του προσωπικού απασχολείται στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 40% σε φορείς των υπουργείων Εσωτερικών (αστυνομικοί, Εθνικής “Αμυνας και Υγείας, ενώ 14% απασχολείται στους ΟΤΑ.

Σε σχέση με την τελευταία τριετία, τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού είχαν η Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας/Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης και το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (αμφότερα κατά 19%) και το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (-18%).

Από το σύνολο του προσωπικού στα τέλη του περασμένου έτους, οι 194.430 είναι πολιτικό προσωπικό και ακολουθούν οι στρατιωτικοί (78.183), τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (68.111), το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας (67.761) και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (67.651) και το νοσηλευτικό προσωπικό (36.333), ενώ αρκετά λιγότερο είναι το προσωπικό άλλων κατηγοριών (γιατροί, δικαστικοί υπάλληλοι, πανεπιστημιακοί καθηγητές, κληρικοί, δικαστές κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία εκπαίδευσης, υποχρεωτικής (ΥΕ) είναι 34.133 υπάλληλοι (ποσοστό 6,02%), δευτεροβάθμιας (ΔΕ) 111.664 (19,70%), τεχνολογικής (ΤΕ) 53.030 (9,35%) και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) 225.956 (39,86%), ειδικών θέσεων (σώματα ασφαλείας και στρατός) 137.569 (24,27%), ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) 758 (0,13%), ενώ δεν υπάρχει σχετική πληροφορία για τους υπόλοιπους 3.803 (0,67%).

Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα του Δημοσίου είναι αυτή από 45 έως 50 χρονών, καθώς αριθμεί περί τους 118.000 υπαλλήλους, ενώ σχεδόν 97.000 είναι ηλικίας από 40 έως 45 ετών και άλλοι τόσοι από 50 έως 55. Οι νέοι έως 30 ετών είναι μόλις 6,04%, ωστόσο, από όσους προσλήφθηκαν το 2015, σχεδόν ο ένας στους τέσσερις (1.237 επί συνόλου 4.437) ήταν έως 25 ετών.

Από τις περσινές προσλήψεις τη μερίδα του λέοντος έλαβαν οι ΟΤΑ με 1.080 (24,3% επί του συνόλου), το υπουργείο Εθνικής “Αμυνας με 898 (20,2%) και το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 649 προσλήψεις (14,6%).

Επιστροφή επάνω