Αρχική » Θέσεις εργασίας » Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 101 προσλήψεις
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 101 προσλήψεις

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 101 προσλήψεις

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) καταχωρήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 101 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο barcode σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιστροφή επάνω