Αρχική » Οικονομία » Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών ν. Λάρισας

Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών ν. Λάρισας

Σεμινάριο από την Ένωση Φοροτεχνικών ν. Λάρισας

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας διοργανώνει επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Σταματόπουλο τ. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας φορολογικού Δικαίου.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα σεμιναρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στις 19/03/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30-14:30.

Η Θεματολογία του σεμιναρίου αφορά στην Ερμηνεία και Ανάλυση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ειδικότερα :

Γενική αναφορά στο φορολογικό σύστημα της χώρας και στους στόχους που επιδιώκονται μέσω της φορολογίας. Εργαλεία και μέθοδοι επίτευξης των στόχων αυτών.

Ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τα βιβλία και στοιχεία μιας επιχείρησης

Σύνδεση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Πλήρη λογιστικά βιβλία, απλογραφικά (εσόδων εξόδων), απαλλασσόμενοι βιβλίων

Κανόνες ενημέρωσης βιβλίων

Αρχές που ισχύουν και εφαρμόζονται

Διακίνηση αγαθών. Συνοδευτικά στοιχεία. Πού απαιτούνται και που όχι

Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών. Χρόνοι έκδοσης. Μεταβολές

Αποδείξεις λιανικής και παροχής υπηρεσιών

Ταμειακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί

Αποδείξεις αυτοπαράδοσης

Χρόνοι ενημέρωσης βιβλίων και τόπος τήρησης

Ευθύνες τρίτων και υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Χρόνοι διαφύλαξης, παραγραφή, δικαίωμα ελέγχου

Λογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων

Εξωλογιστικός προσδιορισμός και έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

Απογραφή – Αποτίμηση αγαθών. Εξαιρέσεις. Προσεγγιστικές μέθοδοι

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Απαλλαγές και υποχρεώσεις γενικά

Μεταβατικές διατάξεις

Ανάλυση τελευταίων εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Ερωτήσεις και επίλυση ειδικών θεμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 6947-905019, 6947-264684,

6944-244102

Επιστροφή επάνω