Αρχική » Ελλάδα » Ποια επαγγέλματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ADECCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποια επαγγέλματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Ποια επαγγέλματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα θεωρεί ότι τα προσόντα και οι ικανότητες που διαθέτει ανταποκρίνονται σε υψηλότερη θέση από αυτήν που κατέχει σήμερα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα», που παρουσίασε η Adecco Ελλάδας, μέλος του ομίλου Adecco, της μεγαλύτερης εταιρείας, παγκοσμίως, στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (74%) των Ελλήνων δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Το 18% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και το 16% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα είναι 28% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 27%.

Μπορεί η πλειοψηφία να επιδιώκει να βρει εργασία εντός Ελλάδας, σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι 1 στους 10 ερωτώμενους που αναζητούν εργασία, έχει στρέψει τις προσπάθειές του στο εξωτερικό. Επιπλέον, 1 στους 3 δηλώνει πως η αδυναμία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα είναι ο βασικότερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, ενώ, επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν η δυνατότητα διαπραγμάτευσης καλύτερου πακέτου αποδοχών, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρονται στις χώρες του εξωτερικού.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 54% των εργαζομένων έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανάμεσα στις γυναίκες, τις μικρότερες ηλικίες και τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων που βρέθηκαν εκτός αγοράς (1 στους 5) δηλώνουν ότι χρειάστηκαν περισσότερο από 11 μήνες, για να βρουν ξανά εργασία, ενώ οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας από 30 έως 39 ετών και οι κάτοικοι επαρχίας, καθυστερούν περισσότερο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στους ερωτώμενους, που, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ήταν εκτός αγοράς, η «αποχή» από την απασχόληση διαρκεί περισσότερο: Το 42% δηλώνει ότι είναι άνεργο περισσότερο από δύο χρόνια και ένα 23% ότι έχει κλείσει ήδη 1-2 χρόνια από τότε που έχασε την εργασία του.

Αξιολογώντας τα προσόντα τους, 1 στους 2 εργαζόμενους θεωρεί ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, που διαθέτει, ανταποκρίνονται σε υψηλότερη θέση από αυτήν που κατέχει σήμερα. Αντίστοιχη αναλογία ανέργων δήλωσε ότι διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να διεκδικήσει υψηλότερη θέση από αυτήν που είχε, πριν χάσει την εργασία του. Παρά ταύτα, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι 1 στους 4 ερωτώμενους πιστεύει ότι χρειάζεται εκπαίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων του, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός/η στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε με τη χρήση ενός σύντομου οnLine ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 1.832 ατόμων, παρουσιάζει σημαντικές διαπιστώσεις αναφορικά με την εικόνα που έχουν για την καριέρα τους οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι στην Ελλάδα, για τη μελλοντική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Η έρευνα εξέτασε το βαθμό αισιοδοξίας που χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες αναφορικά με την πορεία της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και μελέτησε το πόσο ανταγωνιστικοί νιώθουν σήμερα οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι, βάσει των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Επίσης, εξέτασε το κατά πόσο θεωρούν πως τα προσόντα τους είναι κατάλληλα σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε 1.832 άτομα (66% γυναίκες και 34% άντρες), ηλικίας 20-67 και η διάρκειά της ήταν από 02/11/2015 έως 30/11/2015.

Ο κ. Μυλωνάς επισημαίνει ότι «αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν τα επαγγέλματα πληροφορικής-Java developers, .Net Developers, UI/UX, PHP Developers & SAP Key Users, καθώς και προφίλ για θέσεις Finance-Senior Accountants, Chief Accountants, Financial Analysts, Controllers, κτλ. Ειδικότητες που έχουν πληγεί από την κρίση, είναι το «παραδοσιακό» μάρκετινγκ. Αντίθετα, αναπτύσσεται το digital marketing, οι πωλήσεις, εκτός ίσως από εξειδικευμένους πωλητές ή μηχανικούς πωλήσεων, ενώ είναι πολύ λίγες και οι θέσεις σε υψηλές, διοικητικές θέσεις».

Σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ο κ. Μυλωνάς αναφέρει ότι είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα, αλλά η τάση δείχνει πως μεγάλη δυναμική υπάρχει στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι εργοδότες αξιολογούν την εικόνα των υποψηφίων στο διαδίκτυο, αναζητώντας στοιχεία στο προφίλ τους στο LinkedIn. Πολλοί εξ αυτών αναζητούν πληροφορίες και στο προφίλ τους στο Facebook, Twitter και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιστροφή επάνω