Αρχική » Οικονομία » e-παράβολο…

e-παράβολο…

e-παράβολο…

Το e-παράβολο είναι μια εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω Διαδικτύου τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλα τα έντυπα παράβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Σημειώνεται ότι το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει για όσο δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί (π.χ κατάργησή του, αλλαγή του χρηματικού αντιτίμου κ.λ.π.).

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) είναι πλέον διαθέσιμη:

  • για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxisnet
  • για μη Πιστοποιημένους Χρήστες

H διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου περιλαμβάνει:

  1. Δημιουργία e-παραβόλου:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το e-παράβολο για να το καταθέσει στον Φορέα. (Δείτε τις Οδηγίες Δημιουργίας e-παραβόλου εδώ)

  1. Πληρωμή e-παραβόλου:

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Συγκεκριμένα, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ένα e-παράβολο πληρώνεται σε κατάστημα ή ηλεκτρονικά (web-banking, phone-banking) στις εξής τράπεζες: ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (μόνο σε κατάστημα), ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, που έχει εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και στις υπόλοιπες τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορείνα το χρησιμοποιηθεί μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες. Δεν υπάρχει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δεν απαιτείται και η τήρηση λογαριασμού στην τράπεζα που θα επιλεγεί προς πληρωμή.

  1. Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στον Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Εννοείται ότι θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία και ενημέρωση από τον Φορέα στον οποίο θα κατατεθεί το παράβολο ώστε να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το ακριβές. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου.

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από Πολίτη – Συναλλασσόμενο. Στην περίπτωση πληρωμένου e-Παραβόλου που δεν έχει κατατεθεί στο Φορέα (δεν έχει δεσμευτεί από Φορέα).

Β. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από το Φορέα. Στην περίπτωση που το e-Παράβολο έχει κατατεθεί στο Φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η συμπλήρωση του ΑΦΜ, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-παραβόλου μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515 (επιλογή 6) ή να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος (για Πιστοποιημένους Χρήστες), ενώ υπάρχει η και η δυνατότητα αξιοποίησης κινητών ( σελίδα «Εφαρμογές Κινητών»).

Υπουργικές Αποφάσεις για το e-παράβολο:

  1. ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013)
  2. ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β’/2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163)
  3. ΠΟΛ. 1131 24/06/2015 (ΦΕΚ 1324/Β’/1-7-2015 Συμπλήρωση – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163)

Για στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Statistics.html

 

Επιστροφή επάνω