Αρχική » Sci/Tech » Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδίκτυο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδίκτυο

Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδίκτυο

Έναν καινούργιο «Οδηγό καταναλωτή για την Τηλεφωνία και το Διαδίκτυο», ετοίμασε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Πρόκειται για μια νέα, ηλεκτρονική και εύχρηστη έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη στο www.eett.gr. Η παρουσίασή της από την ΕΕΤΤ, έγινε την Τρίτη, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή και με σκοπό την ενημέρωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ο «Οδηγός Καταναλωτή για την Τηλεφωνία και το Διαδίκτυο» της ΕΕΤΤ, περιλαμβάνει απαντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις των καταναλωτών, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως χρήστες υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου.

Επίσης, καταγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιριών, τα βήματα για την επίλυση των προβλημάτων-διαφορών, το ρόλο της ΕΕΤΤ στην αγορά, καθώς και τις αρμοδιότητες άλλων φορέων σε θέματα καταναλωτή.

Ειδικότερα, ο Οδηγός της ΕΕΤΤ επικεντρώνεται σε θέματα όπως είναι η φορητότητα τηλεφωνικών αριθμών, ο έλεγχος των χρεώσεων και η χρήση του Διαδικτύου μέσω smartphone, η χρήση των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), η υποβολή καταγγελιών κ.ά.

Ακόμα, παρουσιάζει τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει και διαθέτει στο διαδικτυακό τόπο της για τους καταναλωτές, καθώς και μια σειρά άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Για την έκδοση του Οδηγού Καταναλωτή αξιοποιήθηκαν τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τους εποπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τη διαχείριση των αιτημάτων-καταγγελιών από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της Αρχής. Σημειώνεται, ότι μόνο για το 2015, ο ΤΕΚ διαχειρίστηκε συνολικά 7.319 γραπτές καταγγελίες καταναλωτών.

Ολόκληρος ο νέος οδηγός της ΕΕΤΤ για τον καταναλωτή, βρίσκεται εδώ: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Επιστροφή επάνω