Αρχική » Θεσσαλία » Νέο Δ.Σ. στη Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας

Νέο Δ.Σ. στη Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας

Νέο Δ.Σ. στη Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλολογικής, Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ), το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαρτίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Χαράλαμπος Στεργιούλης, πρόεδρος,

Παρασκευή Λάππα Πουλιανίτη, αντιπρόεδρος,

Θεόδωρος Νημάς, γεν. γραμματέας,

Κων/νος Φωτάκης, ειδ. γραμματέας,

Ναυσικά Μουλά, ταμίας,

Ιουλία Κανδήλα, μέλος,

Γεώργιος Κοντομήτρος, μέλος.

 

Αναπληρωματικά μέλη.

Δημήτριος Αγορίτσας

Χρυσούλα Κοντογεωργάκη

Βασίλειος Πλατής

 

Εξελεγκτική Επιτροπή­:

Ηλίας Κεφάλας,

Μαρία Παπακωνσταντίνου

Παναγιώτα Φασούλα.

Επιστροφή επάνω