Αρχική » Χωρίς κατηγορία » «Φορολογική πολιτική και ελληνικά λογιστικά πρότυπα»

«Φορολογική πολιτική και ελληνικά λογιστικά πρότυπα»

«Φορολογική πολιτική και ελληνικά λογιστικά πρότυπα»

Φωτ. αρχείου

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», που θα γίνει στην  αίθουσα του Αμφιθέατρου της ΔΕΥΑΛ.Τερμα Τυχερού (Υδραγωγείο) το Σάββατο 19/03/2016 και ώρα 09:30-14:30

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Δημήτρης Σταματόπουλος

τ. Γενικού Διευθυντή Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών

Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. Συγγραφέα Φορολογικού Δικαίου.

Στο σεμινάριο θα γίνει γενική αναφορά στο φορολογικό σύστημα της χώρας και στους στόχους που επιδιώκονται μέσω της φορολογίας. Εργαλεία και μέθοδοι επίτευξης των στόχων αυτών.

Ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τα βιβλία και στοιχεία μιας επιχείρησης

Σύνδεση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Πλήρη λογιστικά βιβλία, απλογραφικά (εσόδων εξόδων), απαλλασσόμενοι βιβλίων

Κανόνες ενημέρωσης βιβλίων

Αρχές που ισχύουν και εφαρμόζονται

Διακίνηση αγαθών. Συνοδευτικά στοιχεία. Πού απαιτούνται και που όχι

Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών. Χρόνοι έκδοσης. Μεταβολές

Αποδείξεις λιανικής και παροχής υπηρεσιών

Ταμειακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί

Αποδείξεις αυτοπαράδοσης

Χρόνοι ενημέρωσης βιβλίων και τόπος τήρησης

Ευθύνες τρίτων και υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Χρόνοι διαφύλαξης, παραγραφή, δικαίωμα ελέγχου

Λογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων

Εξωλογιστικός προσδιορισμός και έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

Απογραφή – Αποτίμηση αγαθών. Εξαιρέσεις. Προσεγγιστικές μέθοδοι

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Απαλλαγές και υποχρεώσεις γενικά

Μεταβατικές διατάξεις

Ανάλυση τελευταίων εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Ερωτήσεις και επίλυση ειδικών θεμάτων.

Δηλώσεις συμμετοχής  στο e-mail : info@efeel.gr.

Για πληροφορίες στα τηλ.: 6947995019, 6944244102 & 6947264684.

Επιστροφή επάνω