Οικονομία » Στοιχεία «φωτιά» για τα αποτελέσματα των μνημονίων
ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στοιχεία «φωτιά» για τα αποτελέσματα των μνημονίων

Στοιχεία «φωτιά» για τα αποτελέσματα των μνημονίων

Στοιχεία-φωτιά για την πρωτοφανή υπερχρέωση και το φοροκυνηγητό των Ελλήνων από τα Μνημόνια περιλαμβάνει η απολογιστική έκθεση της ΓΓΔΕ για το 2015: 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι επί συνόλου 8,6 εκατομμυρίων χρωστούν συνολικά 86,3 δισ. ευρώ στην Εφορία, αλλά το κράτος μπορεί να εισπράξει μόνο τα 10,13 δισ. ευρώ!-Τη διετία 2014-2015 οι Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα πραγματοποίησαν 1.613.122 κατασχέσεις σε καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του Δημοσίου.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την πρωτοφανή υπερχρέωση και οικονομική εξαθλίωση που υπέστησαν εκατομμύρια Ελληνικά νοικοκυριά εξαιτίας της υπερφορολόγησης την οποία προκάλεσε η εφαρμογή των Μνημονίων προκύπτουν από την έκθεση απολογισμού δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2015, η οποία δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι Έλληνες φορολογούμενοι που έχουν φορτωθεί με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έφθασαν τα 4.305.153 άτομα την 1η-1-2016, υπερβαίνοντας πλέον το 50% του συνόλου των ενηλίκων πολιτών που είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικών δηλώσεων! Το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών που οφείλουν οι 4.305.153 φορολογούμενοι έφθασε τα 86,298 δισ. ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να υπολογίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Τελωνεία.

Ουσιαστικά, το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Μνημόνια κατέστρεψαν οικονομικά τα περισσότερα Ελληνικά νοικοκυριά και είχαν ως αποτέλεσμα να φθάσουμε στο σημείο 1 στους 2 Έλληνες να είναι πλέον οφειλέτης ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο! Είναι προφανές ότι τα αλλεπάλληλα φοροεισπρακτικά μέτρα που επιβλήθηκαν την περίοδο 2010-2015, με την εφαρμογή των Μνημονίων, οδήγησαν περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια Έλληνες στην υπερχρέωση και τους έφεραν στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της ΓΓΔΕ, από τα 86,298 δισ. ευρώ του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα 51,647 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% (59,84% για την ακρίβεια), είναι χρέη που δημιουργήθηκαν την χρονική περίοδο από την 1η-1-2011 έως την 1η-1-2016. Επιπλέον, από τα 86,298 δισ. ευρώ του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, μόνο τα 10,133 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,7%  θεωρούνται ουσιαστικά ως «εισπράξιμα»! Τα υπόλοιπα 76,165 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 88,3% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι πιο δύσκολο έως αδύνατο να εισπραχθούν!

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεση της ΓΓΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο:

1) Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε την 1η-1-2016 σε 86,298 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%  έναντι του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί την 1η-1-2015 (75,241 δισ.  ευρώ) .

2) Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 1ης/1/2016 τα 30,512 δισ. ευρώ (35,4%) αφορούν πρόστιμα Κ.Β.Σ., τα 16,689 δισ. ευρώ (19,3%) αφορούν Φ.Π.Α., τα 15,636 δισ. ευρώ (18,1%) αφορούν Φόρο Εισοδήματος (Φ.Ε.), τα 8,63 δισ. ευρώ (10,0%) αφορούν Δάνεια και τα υπόλοιπα 14,232 δισ. ευρώ (17,2%) αφορούν τις υπόλοιπες κατηγορίες φόρων.

3) Από τα 4.305.153 οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, οι 4.299.932 που αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ και συνολικά 19,735 δισ. ευρώ ή το 22,9% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι εν λόγω οφειλέτες χρωστούν ποσά έως 1,5 εκατ. ευρώ έκαστος. Το υπόλοιπο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, το οποίο ανέρχεται σε 66,564 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 77,1% των συνολικών οφειλών αποτελείται από οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες βαρύνουν μόλις 5.221 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 0,1% του συνόλου των οφειλετών!

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι:

* 3.653.194 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 84,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ. Συνολικά οφείλουν 1,812 δισ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 1,2% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών!

* 203.285 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 4,7% του συνόλου χρωστούν ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ. Συνολικά οφείλουν 785,8 εκατ. ευρώ ήτοι 0,9% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού.

* 194.852 οφειλέτες ή 4,5% του συνόλου χρωστούν ποσά από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Το ύψος των οφειλών τους φθάνει τα 1,362 δισ. ευρώ ή το 1,6% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

* 114.022 οφειλέτες ή 2,6% οφείλουν ποσά από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Συνολικά χρωστούν 1,591 δισ. ευρώ ή το 1,8% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού.

4) Από τα 86,298 δις. ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που είχαν συσσωρευτεί την 1η-1-2016:

(i) ποσό 34,652 δισ. ευρώ (40,2%) προέρχεται από τη χρονική περίοδο έως 31/12/2010,

(ii) ποσό 38,349 δισ. ευρώ (44,4%) προέρχεται από την χρονική περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 και

(iii) ποσό 13,298 δισ. ευρώ (15,4%) αφορά την τελευταία χρονική περίοδο 1/1/2015-1/1/2016.

5) Το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ανήλθε την 01/01/2016 σε 10,133 δισ. ευρώ και αποτελεί το 11,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 86,298 δισ. ευρώ. Ως «Αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το οποίο:

-Περιλαμβάνει οφειλές μόνο εντός προϋπολογισμού.

-Περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού βασικής οφειλής έως 1,5 εκ. €.

-Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 30/11/2011.

-Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: Λοιπές εισφορές, Έμμεσοι υπέρ τρίτων,  Μισθώματα, Υπηρεσίες, Πρόστιμα Κ.Β.Σ.,  Δάνεια, Υπέρ διαφορών τρίτων, Λοιπά πρόστιμα μη φορολογικά, Παράβολα. Καταλογισμοί και λοιπά μη φορολογικά.

-Δεν περιλαμβάνει τους πτωχούς οφειλέτες, τις Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και τα μηδενικά και προσωρινά Α.Φ.Μ.

Συνολικές εισπράξεις

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατά το 2015 ανήλθαν σε 3,901 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους (3,636 δισ. ευρώ). Από τις συνολικές εισπράξεις του 2015, ποσό 1,641 δισ. ευρώ προέρχεται από εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 30/11/2014 («παλαιό» ληξιπρόθεσμο χρέος) και ποσό 2,261 δισ. ευρώ προέρχεται από εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών της περιόδου 1/12/2014-30/11/2015 («νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος).

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης

Περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια (1.613.122) ήταν οι κατασχέσεις που πραγματοποίησαν οι Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα την διετία 2014-2015 σε τραπεζικούς λογαριασμούς και σε ποσά μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων που ανήκαν σε οφειλέτες του Δημοσίου! Δηλαδή από τα 8,6 εκατομμύρια των φορολογουμένων, πάνω από 1,6 εκατ. υπέστησαν κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο! Το αποκαλυπτικό αυτό στοιχείο, το οποίο δείχνει το άγριο κυνηγητό το οποίο εξαπολύθηκε από τις φορολογικές αρχές σε βάρος εκατομμυρίων πολιτών για την είσπραξη των άδικων και υπέρογκων «μνημονιακών» φόρων, περιλαμβάνεται στη σελίδα 26 της έκθεσης της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον απολογισμό δράσεων του έτους 2015.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση:

1) Ο συνολικός αριθμός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (σ.σ. κατασχέσεων καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) που λήφθηκαν επιπλέον το 2015 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθαν σε 742.000 έναντι 1.050.436 του 2014.

Εκ των ληφθέντων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα. Το 2014 οι κατασχέσεις αυτές ανήλθαν σε 945.340 και το 2015 σε 667.782, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,4% σε σχέση με το 2014. Συνολικά, τη διετία 2014-2015, οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα προχώρησαν σε 1.613.122 κατασχέσεις απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου εις χείρας τρίτων, δηλαδή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και λοιπά έσοδα και εισοδήματά τους.

Σημειώνεται, ότι μετά τα capital controls, δηλαδή από τα τέλη Ιουλίου 2015 το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21-07-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (και η οποία παρατάθηκε με την υπ’ αριθ. 70905/29-09-15 Κ.Υ.Α. μέχρι την 31/10/2015).

2) Έως 31/12/2015 ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου σε βάρος των οποίων μπορούσαν να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανήλθε σε 1.553.050, όμως ο συνολικός αριθμός αυτών οι οποίοι υπέστησαν τα μέτρα ήταν 695.074, δηλαδή μόνο το 45% του συνόλου!

Σημειώνεται ότι στους οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν: α) ρυθμισμένες οφειλές, β) οφειλές που τελούν σε αναστολή, γ) βασική ληξιπρόθεσμη μικρότερη ή ίση των 500 ευρώ και δ) οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: