Αρχική » Οικονομία » Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα

Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα

Στα 3,042 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2016, καθώς η μείωση των δαπανών και η αύξηση των εσόδων συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2016, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάστηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 1,324 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 3,042 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,238 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων

Στο μέτωπο των εσόδων, το ύψος τους ανήλθε στα 9,625 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 964 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ενισχύθηκαν στα 8,104 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (589 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,522 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ενισχύθηκε στα 5,411 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 571 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 4,455 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 335 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού.

Μείωση δαπανών

Όσον αφορά τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, κατά το πρώτο δίμηνο, υποχώρησαν στα 8,301 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 976 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αναλυτικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,941 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 195 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,160 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.935 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση  κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ,  στο ύψος του μηνιαίου στόχου.

Επιστροφή επάνω