Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Ημερίδα για τον τουρισμό στην Αγιά

Ημερίδα για τον τουρισμό στην Αγιά

Ημερίδα για τον τουρισμό στην Αγιά

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, αξιοποίησης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου ο Δήμος Αγιάς μέσα από το Γραφείο Τουρισμού προτίθεται να αναλάβει δράση με απώτερη προοπτική τον καλύτερο συντονισμό όλων των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που δημιουργούνται από φορείς του Δήμου, έτσι ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή υλοποίησή τους, και, αφετέρου, να δημιουργηθεί η ανάλογη προστιθέμενη αξία η οποία θα συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή.
Ο Δήμος τονίζει:
«Σε επίπεδο άμεσων στόχων η προτεινόμενη λογική έχει ως εξής:
(α) Κάθε χρόνο επικεντρώνουμε σε έναν επιμέρους στόχο, έτσι ώστε να υπάρξει συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τη υλοποίησή του.
(β) Ο επιμέρους στόχος επιδιώκουμε να αφορά όσο γίνεται περισσότερες τοπικές Κοινότητες και να ενεργοποιεί όσο γίνεται περισσότερους πολίτες, κατοίκους του Δήμου.
(γ) Η επίτευξη του επιμέρους στόχου να δίνει, όσο αυτό είναι εφικτό, μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό ο Δήμος καλεί το σύνολο των φορέων και των πολιτών της περιοχής που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού σε ημερίδα – διαβούλευση την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 στη Χρυσαλίδα. Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.»

Διαβάστε επίσης: