Οικονομία » «Σχεδιασμός Εξαγωγικής Στρατηγικής» στον ΣΘΕΒ

«Σχεδιασμός Εξαγωγικής Στρατηγικής» στον ΣΘΕΒ

«Σχεδιασμός Εξαγωγικής Στρατηγικής» στον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών διοργάνωσε με επιτυχία το εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Σχεδιασμός εξαγωγικής Στρατηγικής» για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 12 ωρών.

Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν μέσα από αυτό την ανάγκη και τους τρόπους σχεδιασμού της εξαγωγικής στρατηγικής, ώστε να μπορούν να στοχεύουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν στοχευόμενα προγράμματα εξαγωγικού μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα εμβάθυναν στις θεμελιώδεις αρχές και στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν με ευελιξία τα εργαλεία του διεθνούς μάρκετινγκ στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση της εξαγωγικής δύναμης των επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαφήμιση της επιχείρησης στο Εξωτερικό, καθώς επίσης να βελτιωθεί η οικονομική δραστηριότητα και να ανθίσει η οικονομία της περιοχής μας.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη τμήματος πωλήσεων και εξαγωγών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις 1 & 3/03/2016 στον ΣΘΕΒ.

Εισηγήτρια του προγράμματος ήταν κα Παππά Ρούλα η οποία έχει εμπειρία στις εισαγωγές & στις εξαγωγές προϊόντων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων, σε εταιρεία κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων και σε βιομηχανίες κατασκευών.