Ελλάδα » Nέοι διοικητές σε δύο ΥΠΕ

Nέοι διοικητές σε δύο ΥΠΕ

Nέοι διοικητές σε δύο ΥΠΕ

Σήμερα αναμένεται ο διορισμός των νέων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών σε δύο ΥΠΕ. Τα νέα πρόσωπα αφορούν στη 2η ΥΠΕ όπου παύεται και αντικαθίσταται ο Ν. Καρβούνης και στην 7η ΥΠΕ.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσει η διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5  και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό :

α) ως διοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς & Αιγαίου, την κυρία  Όλγα Ιορδανίδου  και

β) ως διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, την κυρία Ελένη Μαυρομάτη