Λάρισα » «Μυστικότητα στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ»

«Μυστικότητα στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ»

«Μυστικότητα στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ»

«Με μυστικότητα οι εργασίες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ» είναι το θέμα ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του «Ποταμιού» Κώστας Μπαργιώτας προς τον υπουργό Υγείας.

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 16-02-2016 με Κοινή Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ, η οποία διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων κλπ. Η διαπραγμάτευση της Επιτροπής με τις φαρμακευτικές εταιρείες αφορά «εκπτώσεις» στις τιμές των φαρμάκων που προμηθεύεται ο ΕΟΠΥΥ με στόχο την εξοικονόμηση της φαρμακευτικής δαπάνης του Οργανισμού.

Με την από 14-05-2015 ΚΥΑ οι διαπραγματεύσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις εταιρείες φαρμάκου είναι απόρρητες. Όπως αναφέρεται «Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης καθώς και των σχετικών υποεπιτροπών της δεν χορηγούνται κατά το τμήμα που περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με ζητήματα εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου, ήτοι ιδίως σχέδια ή κανόνες τεχνικής φύσεως, οδηγίες, τύπους και πρότυπα, πηγές προμήθειας ή παραγωγής προϊόντων, καθώς και οποιαδήποτε εμπιστευτικής φύσεως αναφορά έχει οικονομική αξία για την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος». Με άλλα λόγια, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: Ο Υπουργός Υγείας διορίζει κυριολεκτικά όποιον θέλει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή των υπουργικών φίλων διαπραγματεύεται με τις εταιρείες.

Η μυστικότητα δίχως καμία ασφαλιστική δικλείδα –όπως ορίζεται στην ΚΥΑ- γεννά υπόνοιες και καλλιεργεί αρνητικό κλίμα. Εξάλλου, είναι ασύμβατη με την κοινή ευρωπαϊκή τιμολόγηση. Η μόνη χώρα στο σύστημα τιμολόγησης με τις τρεις φτηνότερες που έχει μυστικές διαπραγματεύσεις είναι η Γερμανία, η οποία έχει δεσμευτεί να τις καταργήσει.  Επειδή η κακώς εννοούμενη μυστικότητα και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι έννοιες ασύμβατες, το Ποτάμι ρωτά ποια είναι η σκοπιμότητα της μυστικότητας, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ, και γιατί δεν τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες».