Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » ΔΕΔΔΗΕ: Έξι προσλήψεις σε Λάρισα, Φάρσαλα και Ελασσόνα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι προσλήψεις σε Λάρισα, Φάρσαλα και Ελασσόνα

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι προσλήψεις σε Λάρισα, Φάρσαλα και Ελασσόνα

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / Περιοχή Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα.

Αναλυτικά, στη Λάρισα θα προσληφθούν 3 Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων – Υπόγειων Δικτύων ΔΕ και 1 Τραπεζοκόμος ΥΕ.

Στο Πρακτορείο Φαρσάλων θα προσληφθεί 1 Ηλεκτροτεχνίτης Εναέριων – Υπόγειων Δικτύων ΔΕ.

Στο Πρακτορείο Ελασσόνας θα προσληφθεί 1 Ηλεκτροτεχνίτης Εναέριων – Υπόγειων Δικτύων ΔΕ.