Εκπαίδευση » Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αγγλικής φιλολογίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αγγλικής φιλολογίας

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αγγλικής φιλολογίας

Στην τοποθέτηση δύο εκπαιδευτικών αγγλική φιλολογίας σε δημοτικά σχολεία του Νομού Λάρισας, προέβη σήμερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σχολεία τα οποία από την αρχή της χρονιάς δεν είχαν εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης ειδικότητας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ