Δήμοι Νομού » Δήμος Κιλελέρ » Το προσφυγικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ

Το προσφυγικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ

Το προσφυγικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ στις 10/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Α/Α                              ΘΕΜΑ                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 85.844,15 για καταβολή

επιχορήγησης στη ΔΕΥΑΚ από ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου στη ΔΕΥΑΚ για το έργο

Αξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δικτύων διανομής

ύδατος για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ. Μέλισσας και Αρμενίου

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
2

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή εξωτερικού

δικτύου ύδρευσης σε οικισμούς των Δ.Ε. Κραννώνα και Νίκαιας

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
3

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση μελέτης του έργου

Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την Τ.Κ. Κραννώνα στην Τ.Κ.

Μαυροβουνίου

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
4

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚιλελέρ

για την κατασκευή του έργου Κατασκευή εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης σε οικισμούς των Δ.Ε. Κραννώνα και Νίκαιας

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
5

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚιλελέρ

για την κατασκευή του έργου Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την

Τ.Κ. Κραννώνα στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
6

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης για την

υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ» στο πλαίσιο της

υπ’αρ. 10/2016 πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
7

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης για την

υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» στο πλαίσιο της υπ’αρ. 10/2016

πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
8

Παραχώρηση δημοτικής έκτασης  για κατασκευή τοιχίου  για

εγκατάσταση μετρητού ΔΕΗ για άρδευση στην Τ.Κ.Γλαύκης

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
9 Ψήφιση πίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
10 Εγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος
11 Εγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 Ρεντζιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος