Λάρισα » Συναντήσεις με Περιφερειάρχη και «Χαμόγελο του Παιδιού»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συναντήσεις με Περιφερειάρχη και «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναντήσεις με Περιφερειάρχη και «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Συντονιστή Θεσσαλίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Γρηγόρη Λιογγαρίδη. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν οι σκοποί και το έργο του Συνδέσμου, οι σκοποί και το έργο του Οργανισμού και δεσμεύτηκαν και οι δύο πλευρές για κοινές δράσεις στο μέλλον, όπως επίσης στήριξη και βοήθεια του Συνδέσμου προς τον Οργανισμό.

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη για τους σκοπούς και το έργο του Συνδέσμου και αντηλλάγησαν απόψεις για τους τρόπους συνεργασίας με την Περιφέρεια και σε όλες τις πόλεις αυτής.

Επίσης ανακοινώθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η άμεση δημιουργία συλλόγου του Συνδέσμου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας με έδρα την πόλη της Λάρισας.