Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Μητρώο δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Λαρισαίων

Μητρώο δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Λαρισαίων

Μητρώο δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ξεκινάει τη δημιουργία μητρώου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και καλεί τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, να προσέλθουν στο Δήμο προσκομίζοντας σε φωτοτυπία το βιβλιάριο του ζώου μαζί με το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης. Σε περίπτωση στείρωσης επισυνάπτεται το πιστοποιητικό στείρωσης.

Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο, Ιωνος Δραγούμη 1, 1ος όροφος).

Η διάρκεια του προγράμματος εγγραφής θα είναι για 6 μήνες και ειδικότερα απο τις 15 Μαρτίου 2016 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Καλούνται θερμά οι ιδιοκτήτες και συνοδοί δεσποζόμενων ζώων για τη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ν.4039/2012 (άρθρο 5, παράγραφος 1) και ν.4235/14 (άρθρο 46, παρ. 3)