Οικονομία » Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών
ΑΠΟ ΤΟΝ ELA ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤ

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο συνολικός δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς αυτούς στο τέλος Φεβρουαρίου περιορίστηκε στα 104 δισ. ευρώ από 106 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τη μείωση του δανεισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας στα 67,9 δισ. ευρώ από 68,8 δισ. ευρώ όσο και τον περιορισμό του δανεισμού απευθείας από την ΕΚΤ στα 36,2 δισ. ευρώ από 37,2 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης: