Οικονομία » Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο
ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΓΔΕ

Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) για τον Ιανουάριο του 2016 εμφανίζονται αυξημένα κατά 145,89 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,32%, έναντι του Ιανουαρίου του 2015, σύμφωνα με την έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τον φόρο περιουσίας (12%), τον ΕΝ.Φ.Α. (10,8%) και τον ΦΠΑ εγχωρίων προϊόντων (6,7%).

Άμεσοι Φόροι

Οι άμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2015.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρατηρείται ότι η ανωτέρω αύξηση οφείλεται:

- στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας (αποτελούν το 30% των συνολικών άμεσων φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016) από 351.112.711,96 ευρώ τον Ιανουάριο του 2015 σε 392.689.611,47 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016,

- στην αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (αποτελούν το 21,5% των συνολικών άμεσων φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016, από 245.542.589,14 ευρώ τον Ιανουάριο του 2015 σε 280.396.937,48 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016,

- στην αύξηση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους (αποτελούν το 10,5% των συνολικών άμεσων φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016), από 110.059.193,72 ευρώ τον Ιανουάριο του 2015 σε 136.911.787,61 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016,

- στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (που αποτελούν το 2% των συνολικών άμεσων φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016) από 24.157.365,41 ευρώ τον Ιανουάριο του 2015 σε 27.267.850,50 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016.

Αντιθέτως, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος (τα οποία αποτελούν το 36% των συνολικών άμεσων φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016), εμφανίζονται μειωμένα από 520.238.398,20 ευρώ τον Ιανουάριο του 2015 σε 468.338.216,59 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016.